Weryfikacja obowiązku nałożonego przepisami art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono komunikat dotyczący wypracowanego wspólnie  Generalnym Inspektorem Ochrony Danych  stanowiska ws. weryfikacji obowiązku  nałożonego przepisami art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp na Zamawiającego czyli określenia wymagań dot. zatrudnienia. Zgodnie z treścią tego stanowiska Zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.Uznano ponadto co najistotniejsze w kontekście ochrony danych osobowych, że dla   skutecznej weryfikacji tego obowiązku  obowiązku Zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatuCo ważne dane te nie podlegają anonimizacji, a informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Całość opinii znajduje się na stronie Urzędu, podobnie jak przykładowy zapis do SIWZ dot. obowiązku zatrudnienia na umowę o prace. 

Maj 3rd, 2017 by