Tekst jednolity rozporządzenia i zarządzenie

W Dzienniku Ustaw  zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Obwieszczenie-z-dnia-27-wrzesnia-2017-r.

W Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym RP zostało opublikowane zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego. 

Zarzadzenie-nr-100-z-dnia-30-sierpnia-2017-r.

Październik 19th, 2017 by