Skarga kasacyjna Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Jak poinformował Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie w dniu 13 kwietnia 2017 r.Prezes UZP wniósł skargę na kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16) oddalającego  skargę Prezesa Urzędu na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania wniesionego w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych. 

Poinformowano również, że Prezes UZP wniósł także skargi na orzeczenia KIO wydane w tej sprawie. 

Kwiecień 23rd, 2017 by