Rozporządzenie ws. używania środków komunikacji elektronicznej

W Dzienniku Urzędowym opublikowano Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie ma zastosowanie dla centralnych zamawiających od dnia 18 kwietnia 2018r., a dla pozostałych 18 października 2018r. Rozporządzenie określa wymagania  techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia;sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania
i usuwania. 

Pełen tekst rozporządzenia dostępy jest w Dzienniku Ustaw poz.1320.

Lipiec 8th, 2017 by