Rodzaje danych osobowych

 

Obecnie ustawa o ochronie danych osobowych, która reguluje ta kwestię wyróżnia dwa rodzaje danych osobowych. Rozporządzenie unijne, do implementacji którego jesteśmy zobowiązani będzie obowiązywać od 25 sierpnia 2018r. W jego treści znajdziemy rozróżnienie danych na 4 rodzaje. Poniżej zestawienie obrazujące różnice. 

Ustawa o ochronie danych osobowych  Rozporządzenie RODO 
Dane zwykłe- imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nip, numer dowodu, wykształcenie, zawód, płeć, numer telefony, adres mailowy.

Dane wrażliwe- pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniowa, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, życie seksualne, skazania,

Dane zwykłe-  imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nip, numer dowodu, wykształcenie, zawód, płeć, numer telefony, adres mailowy, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji.

Dane o stanie zdrowia

Dane biometryczne dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych osoby fizycznej umożliwiają identyfikację osoby- wizerunek twarzy, dane daktyloskopijne, monitoring,

Dane genetyczne dotyczą odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby.

Lipiec 24th, 2017 by