Raporty UZP

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano raporty dotyczące kontroli systemowych przeprowadzonych przez Prezesa UZP. Raporty dotyczą trzech kwestii i uwzględniają nowelizację ustawy z 2016r.  Dotyczą kryteriów oceny ofert, stosowania wyłączenia stosowania ustawy oraz stosowania kryteriów oceny ofert pozacenowych. 

Maj 25th, 2017 by