Pytania dot. rozporządzenia RODO (danych osobowych)

Administratorzy danych powinni już teraz dokładnie na rok przed rozpoczęciem obowiązywania nowego rozporządzenia unijnego dot. ochrony danych osobowych tj. 25 maja 2018r. odpowiedzieć na pytania, które zamieszczone zostały an stronie GIODO. 17 pytań wskazuje Administratorowi jakie czynności powinien już wykonać żeby przygotować się do prawidłowego przetwarzania danych. Przede wszystkim zidentyfikować należny jakie dane przetwarzamy oraz kto ma do nich dostęp. Dopiero gdy tego dokonamy należy rozważyć jak możemy realizować obowiązki nałożone na nas rozporządzeniem. 

Całość pytań dostępna jest na  stronie GIODO.  

Maj 28th, 2017 by