Publikacja ogłoszeń unijnych, a limit znaków

W formularzu unijnym, w którym za pośrednictwem platformy internetowej Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu wprowadzona jest zasada ograniczenia ilości znaków jakie możemy użyć w celu wypełnienia poszczególnych pól. W szczególności  dotyczy to pola określającego poszczególne warunki udziału w postępowaniu. Jest to problematyczne, ponieważ nie zawsze możemy zmieścić się w takim limicie znaków. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano komunikat, który wyjaśnia jak Zamawiający powinni zachować się w takiej sytuacji.  Rozwiązanie jest dość logiczne i przyznam szczerze, że dotychczas stosowane również przeze mnie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zmieścić tekstu w limicie słów, powinniśmy skorzystać z innych pól dodatkowych znajdujących się w formularzu i wpisać w nich brakujące informacje,  na które nie wystarczyło nam miejsca. Jeżeli nadal się to nie uda jak wynika z pisma zawierającego stanowisko  Ministerstwa Rozwoju przygotowane w uzgodnieniu z Urzędem Zamówień Publicznych skierowane do instytucji zaangażowanych w proces wdrażania programów operacyjnych wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych można posłużyć się odwołaniem do treści dokumentacji przetargowej czyli SIWZ i załączników. 

Wrzesień 14th, 2017 by