Przygotuj się na stosowanie RODO- zgoda na przetwarzanie danych.

Temat zgody na przetwarzanie danych był już poruszany w ramach cyklu artykułów poświęconych RODO. Wówczas skoncentrowaliśmy się na wymaganiach jakie stawia przed Administratorem Danych Osobowych rozporządzenie unijne.

Przygotuj się na stosowanie RODO- zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Dziś poruszymy ten temat w kontekście, który poruszył GIODO tzn. jak dostosować i sprawdzić poprawność z rozporządzeniem unijnym posiadane już zgody. Przede wszystkim zaczynając analizę posiadanych zgód na przetwarzanie danych osobowych powinniśmy rozpocząć ja od sprawdzenia czy w treści wyraźnie był określony cel przetwarzania danych. Musimy tego dokonać pod katem zasad określonych w rozporządzeniu czyli zasady dobrowolności, konkretności, świadomości i jednoznaczności. Zaznaczyć trzeba, że gdy zgoda została uzyskana na podstawie zaznaczenia domyślnie okienek na formularzu nie wyczerpuje tych zasad. Zgoda pozyskana wcześniej, która wyczerpuje te zasady jest jak najbardziej aktualna i ważna. Jeżeli jednak pozyskaliśmy ją poprzez stronę internetową, logowanie, itd. Konieczne jest by było możliwe jej odwołanie w taki sam sposób jak ja pozyskaliśmy, realizuje to uprawnienie, o którym mowa w art. 7 dyrektywy. Musimy pamiętać także, że rozporządzenie przewiduje dla osoby fizycznej, która wyraziła na to zgodę również inne uprawnienia takie jak prawo do bycia zapomnianym, przenoszenia danych. Administrator musi stworzyć procedury, mechanizmy, które pozwolą mu na realizację tych praw. Ponadto przed wyrażeniem zgody osoba fizyczna, która zgody udzieli musi mieć przekazane wszystkie informacje na temat administratora i przysługujących jej prawach. W zakresie procedur i wypełniania obowiązków, które wynikają z rozporządzenia prawo nie działa wstecz, tym samym powinniśmy je wprowadzić do nowych zgód. Zgody otrzymane przed wejściem w życie rozporządzenia trzeba sprawdzić pod katem przede wszystkim celowości. Wytyczne w tym zakresie przygotowała również Grupa Robocza Art. 29.

Styczeń 1st, 2018 by