Przygotuj się na stosowanie RODO- prawo do przenoszenia danych

Kolejnym uprawnieniem, którego realizację umożliwić musi osobie fizycznej Administrator Danych Osobowych (ADO) jest prawo do przeniesienia danych osobowych. Osoba fizyczna ma prawo zgłosić do ADO żądanie otrzymania swoich danych zapisanych w w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu ADO. ADO do którego wpłynie taki wniosek ma obowiązek zrealizować ten obowiązek i nie może robić żadnych przeszkód w tym, aby osoba fizyczna mogła udostępnić je kolejnemu ADO. Dotyczy to przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych tej osoby odbywa się na podstawie wyrażonej przez nią zgody, w celu wykonania umowy lub w sposób zautomatyzowany. O ile technicznie jest to możliwe składając w niosek o udostępnienie danych osoba fizyczna może jednocześnie prosić o ich przesłanie do nowego ADO.

Każdy ADO musi umożliwić osobie fizycznej realizację tego obowiązku. Wystarczające może okazać się wskazanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako punktu kontaktowego, który w takich sprawach zrealizuje wniosek. Dla podmiotów, które nie będą miały go powołanego wystarczającym rozwiązaniem okazać może się  umieszczenie stosownego wniosku na stronie internetowej. 

Grudzień 9th, 2017 by