Przygotuj się na stosowanie RODO – obowiązki Administratora Danych Osobowych

 Tym artykułem rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych przygotowaniu do rozpoczęcia stosowania nowego rozporządzenia unijnego. W ramach cyklu omówimy wszystkie zmiany jakie wprowadza rozporządzenie, wskażemy co Administrator Ochrony Danych już możne lub powinien zrobić by przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów. 

Pierwszy z cyklu artykułów w całości poświęcony zostanie obowiązkom Administratora Danych Osobowych. Aby bardziej obrazowo przedstawić to zagadnienie dokonam porównania obowiązków administratora w obecnym stanie prawnym i po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia unijnego.  

 Obowiązek   Ustawa o ochronie danych osobowych   RODO
 Podstawa prawna przetwarzania danych   Należy posiadać podstawę prawną   Należy posiadać podstawę prawną 
 Pisemna zgoda na przetwarzanie danych w określonych sytuacjach   Wymagana forma pisemna  Forma pisemna nie jest wymagana 
 Określenie celu przetwarzania danych   Należy określić cel przetwarzania   Należy określić cel przetwarzania 
 Obowiązek informacyjny  Należy wykonać ( mały zakres)   Należy wykonać ( bardzo rozbudowany) 
 Umowa powierzenia danych osobowych   Należy zawierać umowę   Należy zawierać umowę (bardziej szczegółowa możliwość nałożenia obowiązków na procesora)
 Przygotowanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji   Obowiązek przygotowania   Brak obowiązku przygotowania 
 Upoważnienie do przetwarzania danych   Należy przygotować   Należy przygotować
 Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania nowych działań  Nie ma takie obowiązku   Obowiązek dokonywania 
 Prowadzenie dokumentacji operacji przetwarzania danych   Nie ma takie obowiązku    Obowiązek dokonywania 
 Prowadzenie oceny skutków przetwarzania danych    Nie ma takie obowiązku     Obowiązek dokonywania 
 Zgłaszanie naruszenia danych osobowych     Nie ma takie obowiązku   Obowiązek dokonywania
 Rejestrowanie zbiorów danych osobowych   Obowiązek dokonanie (zwolnienie w przypadku powołania ABI)   Nie ma takie obowiązku 
 Powołanie ABI/ Inspektora Ochrony Danych Osobowych     Nie ma takiego obowiązku   Obowiązek powołania, w niektórych sytuacjach 
Październik 22nd, 2017 by