Przygotuj się na stosowanie RODO- obowiązek informacyjny Administratora

Kontynuując rozpoczęty cykl artykułów dotyczących przygotowania się na rozpoczęcie stosowania RODO w dzisiejszym artykule przybliżymy bardziej obowiązek informacyjny jaki nakłada na Administratora Danych Osobowych (ADO) rozporządzenie. Zaczynając mówić o tym obowiązku na początku podkreślić trzeba, że przekazywanie informacji powinno następować w jasnej i zrozumiałej formie z zastosowaniem prostego języka. Obowiązek informacyjny ustawodawca przewidział również w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, jednakże nie jest on tak rozbudowany jak ma to zostać rozwiązane w przyszłości. Jak ten obowiązek wygląda teraz, a jak będzie wyglądał od maja 2018r. najlepiej zobrazuje poniższe porównanie.  

Obecnie ADO zobowiązany jest podać adres swojej siedziby, nazwę oraz wskazać cel przetwarzania danych. Ponadto miał również obowiązek poinformować o prawie dostępu do treści i ich poprawienia.   W RODO wskazano, że zobowiązany jest podać swoją tożsamość, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, cel i podstawę prawną przetwarzania danych. Ponadto należy:

  • podać czy podanie danych osobowych podyktowane jest obowiązkiem ustawowym, wynika z umowy, jest warunkiem przystąpienia do umowy (konsekwencje niepodania danych osobowych)
  • informacja o profilowaniu, jeżeli będzie miało miejsce w szczególności tryb działania, znaczenie profilowania, 
  • informacje o odbiorcach danych
  • poinformować o zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego,
  • poinformować o prawie dostępu do danych poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 
  • poinformować o prawie do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
  •  poinformować o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Co najważniejsze w celu realizacji tych obowiązków ADO zobowiązany będzie przygotować odpowiednie procedury i dokonać modyfikacji zgody na przetwarzanie oraz utworzyć dokument pozwalający na ich realizacje. Ponadto cielić w życie i realizować na etapie  przed rozpoczęciem przetwarzania danych. 

Listopad 7th, 2017 by