Projekt wstępny nowej ustawy o ochronie danych

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce projekty pojawił się projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Zawiera on cześć przepisów nowej ustawy, które dotychczas wypracowane zostały w toku prac. Jak podkreśla Ministerstwo mogą one podlegać zmianie. Przedstawione zapisy stanowią wynik przeprowadzonych konsultacji z różnymi środowiskami. Prace nad kolejnymi zapisami trwają i ich zakończenie planowane jest na czerwiec 2017 r., kiedy to udostępniona zostanie w Rządowym Centrum Legislacyjnym pełna treść projektu. Udostępniony projekt zawiera zapisy dotyczące Inspektora Ochrony Danych, akredytacji, certyfikacji, postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Europejskiej współpracy administracyjnej. 

 

Projekt dostępny na stronie Ministerstwa Cyfryzacji 

Marzec 29th, 2017 by