Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

 

W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano w dniu 14.09.2017r. również projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która zastąpi obecnie funkcjonującą ustawę i implementuje do naszego porządku prawnego rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Nowa ustawa reguluje: jakie podmioty maja obowiązek wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych, warunki i tryb udzielania akredytacji i certyfikacji, organ właściwy w sprawie ochrony danych, postępowanie kontrolne, odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów. Szczegółowa analizę zapisów i postępów legislacyjnych będziemy śledzić na blogu. 

Aktualnie do dnia 13.10.2017r. trwają konsultacje społeczne, w których udział może wziąć każdy. Uwagi można przesyłać na specjalnie stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji adres mailowy. 

https://mc.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-projektu-przepisow-wdrazajacych-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie

Wrzesień 15th, 2017 by