Podstawa prawna zasad ochrony danych osobowych

Każdy Administrator Danych Osobowych stanie wkrótce przed obowiązkiem dostosowania zasad ochrony danych osobowych do nowych przepisów regulujących  te zasady. Poniżej przedstawiamy porównanie w oparciu o jakie przepisy należny je przygotować obecnie i w przyszłości. 

 Obecne przepisy:   Nowe przepisy: 
– ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

-rozporządzenia do ustawy 

-przepisy szczególne, np. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeks pracy, Prawo bankowe, Prawo telekomunikacyjne

-decyzje Komisji Europejskiej wydawane na podstawie dyrektywy

– ogólne rozporządzenie o ochronie danych

-akty delegowane wydawane przez Komisję Europejską

– decyzje Komisji Europejskiej wydawane na podstawie rozporządzenia

– przepisy ograniczonej ustawy o ochronie danych osobowych

-przepisy szczególne

Październik 8th, 2017 by