Platforma e-zamówienia

Upłynął już termin na składanie przez wykonawców ofert w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obecnie mamy etap oceny ofert i niedługo ogłoszone zostaną wyniki postępowania. Tym samym podjęte zostaną prace nad stworzeniem platformy. Jednocześnie trwają prace nad portalem e-usługi, który  będzie spełniał wymagania pozwalające na realizacje zobowiązań wynikających z UE przewidzianych przez prawo. 

Grudzień 17th, 2017 by