by D90aar_i-a

Kontynuując cykl artykułów dziś bliżej omówię temat zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda osoby, której dane mają być przetwarzane stanowi

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście zamówień publicznych z reguły poruszana jest w kontekście zastrzegania treści oferty wykonawcy składanej w postępowaniu.  Ma

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Kontynuując cykl artykułów dotyczących przygotowania się Administratora Ochrony Danych (ADO) na rozpoczęcie stosowania nowych przepisów dziś omówienie bardzo istotnej kwestii,

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Kontynuując rozpoczęty cykl artykułów dotyczących przygotowania się na rozpoczęcie stosowania RODO w dzisiejszym artykule przybliżymy bardziej obowiązek informacyjny jaki nakłada

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

KIO w ostatnim kwartale zajęło się rozstrzyganiem kwestii konsorcjum utworzonego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu. Poniżej kilka omówienie tych

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Kolejny artykuł z cyklu ,,Przygotuj się na stosowanie RODO” poświęcony będzie Rejestrowi czynności przetwarzania danych osobowych. Obowiązek jego prowadzenia należy

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Kontrole Urzędu Zamówień Publicznych, które zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych zarówno w BZP jak

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

 Tym artykułem rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych przygotowaniu do rozpoczęcia stosowania nowego rozporządzenia unijnego. W ramach cyklu omówimy wszystkie zmiany jakie

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło przetarg nieograniczony o wartości powyżej progów unijnych na usługę ,,Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

W Dzienniku Ustaw  zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Posted in Zamówienia