by D90aar_i-a

Kontrole Urzędu Zamówień Publicznych, które zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych zarówno w BZP jak

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

 Tym artykułem rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych przygotowaniu do rozpoczęcia stosowania nowego rozporządzenia unijnego. W ramach cyklu omówimy wszystkie zmiany jakie

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło przetarg nieograniczony o wartości powyżej progów unijnych na usługę ,,Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

W Dzienniku Ustaw  zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Urząd Zamówień Publicznych w ramach prowadzonych działań edukacyjnych tym razem schematycznie opisał działanie partnerstwa innowacyjnego. Zostało ono wprowadzone nowelizacją przepisów

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Każdy Administrator Danych Osobowych stanie wkrótce przed obowiązkiem dostosowania zasad ochrony danych osobowych do nowych przepisów regulujących  te zasady. Poniżej

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

W ramach spotkań organizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  pt.„System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju” we wrześniu

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

W 20 numerze czasopisma samorządowego ,,Wspólnota” opublikowany zostanie artykuł dotyczący najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej stworzony przez redakcję czasopisma Zamówienia

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

  Platforma e-zamówienia dotychczas zarówno na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych jak i Ministerstwa Cyfryzacji (dalej MC)  informowano o środkach

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

RODO Prawo zamówień publicznych Ustawa o ochronie danych osobowych

Posted in Akty prawne

Newsletter

FreshMail.pl