by D90aar_i-a

W ramach cyklu artykułów dotyczących RODO temat oceny ryzyka został już poruszony. Uzupełnimy go jednak o informacje zawarte w poradniku

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Temat zgody na przetwarzanie danych był już poruszany w ramach cyklu artykułów poświęconych RODO. Wówczas skoncentrowaliśmy się na wymaganiach jakie

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

W dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia dotyczące przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczą one zmiany progów unijnych oraz kursu euro

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

18 grudnia 2017r. Komisja Europejska dokonała zmiany dyrektyw unijnych w zakresie progów unijnych obowiązujących od 1.01.2018r.  dyrektywa 2014/24/UE – roboty budowlane

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Grupa Robocza Art. 29 podczas ostatniego posiedzenia przyjęła dokumenty: adekwatności,  tabelę zawierającą elementy i zasady, które muszą znaleźć się w wiążących regułach korporacyjnych

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Upłynął już termin na składanie przez wykonawców ofert w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obecnie mamy etap oceny ofert i

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Kolejnym uprawnieniem, którego realizację umożliwić musi osobie fizycznej Administrator Danych Osobowych (ADO) jest prawo do przeniesienia danych osobowych. Osoba fizyczna

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Kontynuując cykl artykułów poświęconych RODO dzisiaj omówienie jednego z obowiązków Administratora Danych Osobowych (ADO) jakim jest usunięcie danych osobowych osoby

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt  nowego rozporządzenia ws. średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Sąd Najwyższy opublikowała dwie uchwały, w których ustosunkował się do zagadnienia ochrony prawnej uczestników postępowania przetargowego. Uchwały zostały podjęte w

Posted in Zamówienia