by D90aar_i-a

18 grudnia 2017r. Komisja Europejska dokonała zmiany dyrektyw unijnych w zakresie progów unijnych obowiązujących od 1.01.2018r.  dyrektywa 2014/24/UE – roboty budowlane

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Grupa Robocza Art. 29 podczas ostatniego posiedzenia przyjęła dokumenty: adekwatności,  tabelę zawierającą elementy i zasady, które muszą znaleźć się w wiążących regułach korporacyjnych

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Upłynął już termin na składanie przez wykonawców ofert w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obecnie mamy etap oceny ofert i

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Kolejnym uprawnieniem, którego realizację umożliwić musi osobie fizycznej Administrator Danych Osobowych (ADO) jest prawo do przeniesienia danych osobowych. Osoba fizyczna

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Kontynuując cykl artykułów poświęconych RODO dzisiaj omówienie jednego z obowiązków Administratora Danych Osobowych (ADO) jakim jest usunięcie danych osobowych osoby

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt  nowego rozporządzenia ws. średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Sąd Najwyższy opublikowała dwie uchwały, w których ustosunkował się do zagadnienia ochrony prawnej uczestników postępowania przetargowego. Uchwały zostały podjęte w

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Kontynuując cykl artykułów dziś bliżej omówię temat zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda osoby, której dane mają być przetwarzane stanowi

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście zamówień publicznych z reguły poruszana jest w kontekście zastrzegania treści oferty wykonawcy składanej w postępowaniu.  Ma

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Kontynuując cykl artykułów dotyczących przygotowania się Administratora Ochrony Danych (ADO) na rozpoczęcie stosowania nowych przepisów dziś omówienie bardzo istotnej kwestii,

Posted in Ochrona danych