Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE z zakresu zamówień publicznych – zestawienie

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opracowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych. Poniżej I cześć zestawienia tego orzecznictwa. 

 Lp.  Dane wyroku  Istota orzeczenia 
 1.  Wyrok z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie C-234/14   instytucja zamawiająca nie może w SIWZ nałożyć na oferenta, który polega na zdolnościach innych podmiotów, obowiązeku zawarcia z tymi podmiotami umowy o partnerstwie lub utworzenia z nimi spółki przed udzieleniem zamówienia.
 2.  Wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie C-50/14    w przypadku gdy państwo członkowskie, które pozwala organom władzy publicznej korzystać bezpośrednio ze stowarzyszeń wolontariackich w celu wykonywania pewnych zadań, upoważnia takie stowarzyszenia do wykonywania działalności gospodarczej w pewnym zakresie, w gestii tego państwa członkowskiego pozostaje ustanowienie ograniczeń, w ramach których ta działalność może być prowadzona.
 3.  Wyrok z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie C-324/14 PARTNER Apelski Dariusz przeciwko Zarządowi Oczyszczania Miasta instytucja zamawiająca może w szczególnych okolicznościach do celów prawidłowego wykonania tego zamówienia wskazać wyraźnie w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ szczegółowe zasady, zgodnie z którymi wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, pod warunkiem że te zasady są związane z przedmiotem i celami tego zamówienia oraz względem nich proporcjonalne.
 4.  Wyrok z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie C-396/14   podmiot zamawiający nie narusza tej zasady równego traktowania , kiedy zezwala jednemu z dwóch wykonawców, którzy wchodzili w skład grupy przedsiębiorstw zaproszonej jako taka przez ten podmiot do składania ofert, na zastąpienie tej grupy w następstwie jej rozwiązania i na udział, we własnym imieniu
Czerwiec 5th, 2017 by