Nowe wysokości progów unijnych

18 grudnia 2017r. Komisja Europejska dokonała zmiany dyrektyw unijnych w zakresie progów unijnych obowiązujących od 1.01.2018r. 

dyrektywa 2014/24/UE – roboty budowlane próg z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro , dostawy i usługi  135 000 euro na 144 000 euro lub z 209 000 euro na 221 000 euro

dyrektywa 2014/25/UE- zamówienia sektorowe próg z 418 000 euro na 443 000 euro  w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych

dyrektywa 2009/81/WE- zamówienia z dziedziny obronności próg z 418 000 euro na 443 000 euro w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

 

Polskich rozporządzeń jeszcze nie opublikowano. 

Grudzień 20th, 2017 by