Nowe przepisy o ochronie danych osobowych najważniejsze informacje

Nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będzie stosowane od dnia 25 maja 2018r. Postanowienia rozporządzenia Polska zobowiązana jest do tego czasu wdrożyć  do swojego porządku prawnego.  Zanim pojawi się projekt nowej ustawy warto wspomnieć krótko jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie. Zaznaczyć trzeba, że od podmiotów przetwarzających dane osobowe w ramach wykonywanych usług już na etapie ich planowania wymagane będzie uwzględnienie procesów przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe będzie miał bardziej rozbudowane obowiązki informacyjne wobec osób, których dane osobowe będą przetwarzane. Osoby fizyczne natomiast będą miały większe uprawnienia dotyczące przetwarzania ich danych osobowych realizując je między innymi poprzez prawo do bycia zapomnianym. Zdecydowaną nowością jest wprowadzenie obowiązku zgłaszania do GIODO naruszeń danych osobowych, a w poważniejszych przypadkach informowanie także osób, których dane zostały naruszone w procesie przetwarzania. W rozporządzeniu znajdziemy rozbudowane zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych małoletnich oraz profilowania osób fizycznych. Znika obowiązek rejestracji baz danych osobowych do GIODO. Za naruszenie przepisów rozporządzenie wprowadza bardzo wysokie kary finansowe. Szczegółowe omówienie tych zmian znajdzie się w kolejnych wpisach na blogu.

 

Luty 13th, 2017 by