Konsultacje GIODO dot. nowego rozporządzenia unijnego

W ramach cyklu konsultacji organizowanych przez GIODO w celu poznania potrzeb oraz opinii równych środowisk na temat nowego rozporządzenia unijnego dotyczącego ochrony danych osobowych jak podaje na swojej oficjalnej stronie GIODO w dniu 20.02.2017r. odbyło się spotkanie z Administratorami Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Spotkanie jak każde z organizowanego cyklu posłużyć ma  opracowaniu  wytycznych dotyczących konkretnych rozwiązań i instrumentów ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych. Jak podano w informacji zamieszonej na stronach GIODO konsultacje z ABI skupiły się głównie na art. 15 dot. uwzględnienia informacji przekazywanych przez inspektorów ochrony danych jako dowodu w postępowaniu prowadzonym przed GIODO oraz możliwości przyjęcia przepisu przejściowego zakładającego, by ABI zarejestrowani w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym rejestrze z mocy prawa stali się inspektorami ochrony danych.

Kolejnym etapem konsultacji i dyskusji jest zapoznanie się GIODO z opinią środowiska  nauczycieli w zakresie dotyczącym samodzielnego wyrażania zgody przez dziecko na przetwarzanie danych osobowych. Rozporządzenie unijne stanowi, że tylko osoby powyżej 16 lat mogą same wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego. Obecnie o wyrażenie opinii na temat tego od ilu lat dzieci powinny mieć uprawnienie samodzielnie wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Konsultacje mają pomóc  w opracowaniu polskiej regulacji wdrążającej unijną dyrektywę.

www.zamówieniaiochrona.com.pl

Luty 21st, 2017 by