Konsultacje dotyczące nowego rozporządzenia o ochronie danych

Obecnie Grupa Robocza Art. 29 prowadzi prace nad wytycznymi pomocnymi do wdrożenia nowego rozporządzenia unijnego w życie. Po zakończeniu prac nad między innymi wytycznymi dotyczącymi Inspektora Ochrony Danych grupa skupia się na profilowaniu, zgodzie na przetwarzanie danych oraz zgłaszaniem naruszeń w przetwarzaniu danych. 

GIODO na swoich stronach umożliwiło możliwość włączenia się w proces tworzenia wytycznych przez podmioty, które będą zobowiązane stosować od 2018r. nowe przepisy. Zamieszczono pliki z pytaniami dotyczącymi zagadnień, które są obecnie przedmiotem pracy Grupy roboczej art. 29.  Do 12 maja zainteresowani mogą przesyłać na specjalny adres swoje komentarze. 

Kwiecień 23rd, 2017 by