Konsultacje dokumentów dotyczących RODO

Grupa Robocza Art. 29 podczas ostatniego posiedzenia przyjęła dokumenty: adekwatności,  tabelę zawierającą elementy i zasady, które muszą znaleźć się w wiążących regułach korporacyjnych dla administratorów, ustanawiający tabelę zawierającą elementy i zasady, które muszą znaleźć się w wiążących regułach korporacyjnych dla przetwarzających,wytyczne dotyczące zgody na mocy Rozporządzenia 2016/679, wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy Rozporządzenia 2016/679. 

Grupa Robocza prowadzi obecnie wobec treści tych dokumentów konsultacje społeczne.  Każdy może przesłać uwagi w języku angielskim. Szczegółowe informacje oraz treść dokumentów znajdują się an stronie GIODO.  

Grudzień 17th, 2017 by