Kolejny etap prac nad elektronizacją zamówień

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło przetarg nieograniczony o wartości powyżej progów unijnych na usługę ,,Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu”. Przetarg obejmuje pierwszy etap budowania narzędzia e-zamówienia, kolejny etap dotyczył będzie prac nad udostępnieniem centralnej platformy zakupowej. Aby system komunikacji elektronicznej mógł działać potrzebne będzie również wykorzystanie cyfrowej platformy zakupowej komercyjnej. Jak ogłosił UZP podejmie pracę nad stworzeniem ogólnodostępnej platformy. 

Październik 22nd, 2017 by