Inspektor ochrony danych osobowych (DPO) obowiązek powołania część 2

Obowiązek wyznaczenia DPO należy do administratora albo podmiotu przetwarzającego lub obu tych podmiotów wówczas powinny one ze sobą współpracować. Fakt, że administrator musi wyznaczyć inspektora , nie jest równoznaczne z tym, że podmiot przetwarzający na rzecz administratora ma taki obowiązek.  Wyznaczenie jego może być jednak spełnione w ramach dobrej praktyki. Przykładem wskazanym w  wytycznych jest  mała rodzinna firma dystrybuująca na terenie jednego miasta, która korzysta z usług podmiotu przetwarzającego. Podmiot ten prowadzi działalność na rzecz większej liczby  klientów i na dużą skalę. W związku z tym podmiot przetwarzający powinien powołać inspektora, a mały przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku.

Wyznaczenie jednego Inspektora ochrony danych osobowych (DPO) dla grupy przedsiębiorców

Zgodnie z rozporządzeniem grupa przedsiębiorców może wyznaczyć jednego Inspektora ochrony danych o ile można łatwo nawiązać z nimi kontakt z każdej jednostki organizacyjnej.  Dotyczy to również administratorów i podmiotów przetwarzających będących organem lub podmiotem publicznym  uwzględnić wówczas jednak należy  ich strukturę organizacyjną.  Ma to również zastosowanie do zrzeszeń i innych podmiotów reprezentujących określone kategorie administratorów.  Przez łatwość kontaktu  odnosi się do zadań inspektora związanych z komunikacją z osobami, których dane dotyczą i obowiązkami punktu kontaktowego . Obowiązkiem inspektora jest również informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego, pracowników, którzy przetwarzają dane o spoczywających na nich obowiązkach. W celu realizacji tego obowiązku istotne jest udostępnienie danych kontaktowych inspektora  w kontakcie wewnętrznym i zewnętrznym. Wyznaczając jednego inspektora musimy mieć pewność, że wypełni on swoje obowiązki pozytywnie do wszystkich podmiotów.

Marzec 20th, 2017 by