Granica wieku dla dzieci na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

GIODO skierowało niedawno do opinii środowiska nauczycielskiego kwestię ustalenia granicy wieku dla dzieci na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Rozporządzenie  unijne (RODO) w tym zakresie pozostawia Państwom Członkowskim dowolność zakreślają minimalną granice 13 lat.

Na swojej stronie GIODO poinformowało o wynikach przeprowadzonych konsultacji. Az 89 % nauczycieli uznało, ze wiek 13 lat to za niska granica na udzielenie przez dziecko samodzielnie takiej zgody. Zdaniem nauczycieli dzieci w tym wieku nie maja wystarczającej wiedzy na temat ochrony danych osobowych. Wskazano, że najodpowiedniejsza granica wiekowa jest 16 lat.

Kwiecień 9th, 2017 by