Gmina jako Administrator Danych Osobowych

GIODO opublikował w ostatnim czasie informacje dotyczącą błędnego zgłaszania danych osobowych dotyczących osób objętych programem Karty dużej rodziny. Były one zgłaszane przez niewłaściwe podmioty, bowiem dokonywały tego ośrodki pomocy społecznej. Administratorem Danych natomiast jest gmina i to ona powinna zgłosić zbiory do GIODO, bowiem przekazanie uchwałą kompetencji ośrodkowi pomocy społecznej nie wpływa na fakt, że Administratorem pozostaje GIODO. W przypadku pojawienia się wątpliwości sięgnąć należy do przepisów szczególnych regulujących dane zadanie gminy z reguły tak jak ustawa o Karcie Dużej Rodziny kwestia administrowania danymi osobowymi jest w nich uregulowana. Jeżeli natomiast tak nie jest a za realizację danego zadania odpowiada gmina to uznać należny, że to ona jest administratorem. 

Sierpień 20th, 2017 by