GIODO -wsparcie polskich przedsiębiorców

Jak podano na stronie GIODO zegar tyka i za prawie rok rozpocznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Uprzedzając wydarzenia GIODO informuje, że wprowadzone zostaną działania, które pozwolą przedsiębiorcom przygotować się na wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych. Rozporządzenie nakłada na administratorów danych nowe obowiązki, które wymagają od administratorów analizy nowych pojęć i definicji. Na stronie GIODO pojawi się niebawem lista czynności, które administratorzy będą musieli wykonać w formie mini przewodnika. Ponadto GIODO publikuje na swoich stronach wytyczne przygotowane przez Grupę Robocza Art. 29. 

Maj 14th, 2017 by