Brak prawa do kopiowania dokumentów tożsamości przez firmy telekomunikacyjne

Zgodnie z opublikowanym na stronie GIODO stanowiskiem  przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie mają prawa do  kopiowania w procesie zawierania umowy o świadczenie usług dokumentów tożsamości klientów. Na skutek sygnałów, które docierały do GIODO podjęte zostały czynności zmierzające do uregulowania tej kwestii. U wybranych przedsiębiorców przeprowadzone kontrolę, których wyniki potwierdziły doniesienia. 

GIODO wydał decyzje nakazujące przedsiębiorcom zawieranie umów z uwzględnianiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 161 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Kilku przedsiębiorców odwołało się od tej decyzji w wyniku czego sprawę rozpatrzył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wyrokami z 18 lutego 2016 r. (sygn. akt II SA/Wa 1655/15) oraz z 28 marca 2017 r. (sygn. akt II SA/Wa 779/16) i oddalił skargi na decyzje GIODO. 

Zgodnie ze stanowiskiem GIODO przetwarzanie danych osobowych użytkownika będącego osobą fizyczną wykraczających poza katalog określony w art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego (pozyskanych na skutek skopiowania dokumentu tożsamości) jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Treść decyzji GIODO dostępna jest na stronie internetowej GIODO> 

Kwiecień 12th, 2017 by