Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

Na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zamieszczone zostały wskazówki dotyczące bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Zwraca się w nich na odpowiednie zaklasyfikowanie danych, które przesyłamy naszą pocztą.  Szczególnie zwraca się uwagę na art. art. 32 ust. 1 rozporządzenia UE 2016/679 nowego rozporządzenia unijnego, który wejdzie w życie w 2018r. Zgodnie z treścią tego przepisu administrator danych i podmiot je przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić bezpieczeństwo. To jakie środki będą przez nich zastosowane zależy od celu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. To na administratorze danych spoczywał będzie obowiązek dostosowania zabezpieczenia do występującego ryzyka. Według treści opinii, do której treści odsyłają wskazówki najlepsza metoda zachowania poufności jest szyfrowanie wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną. Ponadto w treści opinii wskazano inne możliwości zabezpieczenia naszej korespondencji mailowej. W obowiązujących przepisach ustawy przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym poza zbiorem podlega ustawie. Dane, które przechowujemy na naszej poczcie prywatnej, a zwłaszcza służbowej wpisują się definicje danych osobowych określoną w ustawie o ochronie danych osobowych (dalej ustawy). Przykład takich danych stanowi książka adresowa, w której zapiszemy imię i nazwisko odbiorcy naszej wiadomości. W piśmiennictwie można znaleźć  opinie, że sam adres mailowy zawierający w treści imię i nazwisko odbiorcy lub nadawcy stanowi dane osobowe, ponieważ dzięki niemu zidentyfikować możemy osobę fizyczną, do której należy. Dane te przechowywane są na serwerze dostawcy poczty elektronicznej, który w tym zakresie zobowiązany jest stosować przepisy ustawy.

Luty 19th, 2017 by