Archives for Grudzień, 2017

18 grudnia 2017r. Komisja Europejska dokonała zmiany dyrektyw unijnych w zakresie progów unijnych obowiązujących od 1.01.2018r.  dyrektywa 2014/24/UE – roboty budowlane

Posted in Zamówienia

Grupa Robocza Art. 29 podczas ostatniego posiedzenia przyjęła dokumenty: adekwatności,  tabelę zawierającą elementy i zasady, które muszą znaleźć się w wiążących regułach korporacyjnych

Posted in Ochrona danych

Upłynął już termin na składanie przez wykonawców ofert w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obecnie mamy etap oceny ofert i

Posted in Zamówienia

Kolejnym uprawnieniem, którego realizację umożliwić musi osobie fizycznej Administrator Danych Osobowych (ADO) jest prawo do przeniesienia danych osobowych. Osoba fizyczna

Posted in Ochrona danych

Kontynuując cykl artykułów poświęconych RODO dzisiaj omówienie jednego z obowiązków Administratora Danych Osobowych (ADO) jakim jest usunięcie danych osobowych osoby

Posted in Ochrona danych

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt  nowego rozporządzenia ws. średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania

Posted in Zamówienia