Archives for Listopad, 2017

Sąd Najwyższy opublikowała dwie uchwały, w których ustosunkował się do zagadnienia ochrony prawnej uczestników postępowania przetargowego. Uchwały zostały podjęte w

Posted in Zamówienia

Kontynuując cykl artykułów dziś bliżej omówię temat zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda osoby, której dane mają być przetwarzane stanowi

Posted in Ochrona danych

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście zamówień publicznych z reguły poruszana jest w kontekście zastrzegania treści oferty wykonawcy składanej w postępowaniu.  Ma

Posted in Zamówienia

Kontynuując cykl artykułów dotyczących przygotowania się Administratora Ochrony Danych (ADO) na rozpoczęcie stosowania nowych przepisów dziś omówienie bardzo istotnej kwestii,

Posted in Ochrona danych

Kontynuując rozpoczęty cykl artykułów dotyczących przygotowania się na rozpoczęcie stosowania RODO w dzisiejszym artykule przybliżymy bardziej obowiązek informacyjny jaki nakłada

Posted in Ochrona danych

KIO w ostatnim kwartale zajęło się rozstrzyganiem kwestii konsorcjum utworzonego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu. Poniżej kilka omówienie tych

Posted in Zamówienia