Archives for Październik, 2017

Kolejny artykuł z cyklu ,,Przygotuj się na stosowanie RODO” poświęcony będzie Rejestrowi czynności przetwarzania danych osobowych. Obowiązek jego prowadzenia należy

Posted in Ochrona danych

Kontrole Urzędu Zamówień Publicznych, które zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych zarówno w BZP jak

Posted in Zamówienia

 Tym artykułem rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych przygotowaniu do rozpoczęcia stosowania nowego rozporządzenia unijnego. W ramach cyklu omówimy wszystkie zmiany jakie

Posted in Ochrona danych

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło przetarg nieograniczony o wartości powyżej progów unijnych na usługę ,,Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z

Posted in Zamówienia

W Dzienniku Ustaw  zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Posted in Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych w ramach prowadzonych działań edukacyjnych tym razem schematycznie opisał działanie partnerstwa innowacyjnego. Zostało ono wprowadzone nowelizacją przepisów

Posted in Zamówienia

Każdy Administrator Danych Osobowych stanie wkrótce przed obowiązkiem dostosowania zasad ochrony danych osobowych do nowych przepisów regulujących  te zasady. Poniżej

Posted in Ochrona danych

W ramach spotkań organizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  pt.„System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju” we wrześniu

Posted in Zamówienia

W 20 numerze czasopisma samorządowego ,,Wspólnota” opublikowany zostanie artykuł dotyczący najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej stworzony przez redakcję czasopisma Zamówienia

Posted in Zamówienia