Archives for Sierpień, 2017

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych

Posted in Zamówienia

W Dzienniku ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy Pzp pod pozycją 1579.  Pełen tekst dostępny jest na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1579/1. 

Posted in Zamówienia

GIODO opublikował w ostatnim czasie informacje dotyczącą błędnego zgłaszania danych osobowych dotyczących osób objętych programem Karty dużej rodziny. Były one

Posted in Ochrona danych

W dniu 13 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp.

Posted in Zamówienia

 Urząd Zamówień Publicznych uaktualnił opublikowaną przez siebie opinię dotyczącą relacji art. 22a ust.6 ustawy Pzp do art. 26 ust. 3

Posted in Zamówienia

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 kwietnia 2017r. sygn. akt KIO 583/17 dotyczy w pełni możliwości uzupełnienia na wezwanie

Posted in Ochrona danych

Zgodnie z informacjami jakie dotychczas przekazywało biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) obecnie funkcjonujący w wielu instytucjach państwowych i

Posted in Ochrona danych