Archives for Lipiec, 2017

  Obecnie ustawa o ochronie danych osobowych, która reguluje ta kwestię wyróżnia dwa rodzaje danych osobowych. Rozporządzenie unijne, do implementacji

Posted in Ochrona danych

W Dzienniku Urzędowym opublikowano Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Posted in Zamówienia

Protokół zamówienia co do zasady jest dokumentem jawnym, który Zamawiający na wniosek zobowiązany jest udostępnić zainteresowanym  jego treścią. Dokument ten

Posted in Zamówienia