Archives for Kwiecień, 2017

Jak poinformował Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie w dniu 13 kwietnia 2017 r.Prezes UZP wniósł skargę na kasacyjną od wyroku

Posted in Zamówienia

Obecnie Grupa Robocza Art. 29 prowadzi prace nad wytycznymi pomocnymi do wdrożenia nowego rozporządzenia unijnego w życie. Po zakończeniu prac

Posted in Ochrona danych

Ten tryb postępowania w statystykach również należy do stosunkowo rzadko stosowanych. Zgodnie z art. 61 ustawy Pzp jak wskazuje nazwa

Posted in Zamówienia

Zgodnie z opublikowanym na stronie GIODO stanowiskiem  przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie mają prawa do  kopiowania w procesie zawierania umowy o świadczenie

Posted in Ochrona danych

Negocjacje  z ogłoszeniem tryb udzielania zamówień nie stosowany często przez Zamawiających w zdecydowanej większości stosowane są tryb przetargu nieograniczonego i

Posted in Zamówienia

Procedura ta wprowadzona została w wyniku nowelizacji, która miała miejsce w 2016r. Dotychczas nie było możliwości jej stosowania. Zamawiający zaczęli

Posted in Zamówienia

GIODO skierowało niedawno do opinii środowiska nauczycielskiego kwestię ustalenia granicy wieku dla dzieci na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Posted in Ochrona danych