Archives for Marzec, 2017

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce projekty pojawił się projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Zawiera on cześć przepisów

Posted in Ochrona danych

Zamiany w treści ogłoszenia o zamówieniu po jego publikacji w BIP lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej to częsta instytucja stosowana

Posted in Zamówienia

Obowiązek wyznaczenia DPO należy do administratora albo podmiotu przetwarzającego lub obu tych podmiotów wówczas powinny one ze sobą współpracować. Fakt,

Posted in Ochrona danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym ma zastąpić dotychczas funkcjonującego ABI. W treści rozporządzenia wskazano jednak,

Posted in Ochrona danych

Wprowadzony nowelizacją ustawy z 2016r. art. 22 a dotyczył możliwości skorzystania przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ze zdolności

Posted in Zamówienia

Kontynuując tematykę rozpoczętą w pierwszej części  artykułu, który pojawił się na blogu pod tym samym tytułem skupię się na przeanalizowaniu

Posted in Ochrona danych

Opinia zamieszczona na stronach Urzędu Zamówień Publicznych zatytułowana ,, Podmiot prawa publicznego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”

Posted in Zamówienia

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawił się komunikat dotyczący wpływu na stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 5

Posted in Zamówienia

Obecnie trwają prace konsultacyjne dotyczące kształtu polskiej regulacji prawnej, która wprowadzi do naszego porządku prawnego postanowienia nowego rozporządzenia  unijnego  (

Posted in Ochrona danych

Profilowanie definiowane w nowym rozporządzeniu jako przetwarzanie danych polegające na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby

Posted in Ochrona danych