Archives for Luty, 2017

Zamawiający, który stwierdzi, że wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga określenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawców i podwykonawców wobec  osób, które będą

Posted in Zamówienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Zamawiający zobowiązany jest  określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty

Posted in Zamówienia

W ramach cyklu konsultacji organizowanych przez GIODO w celu poznania potrzeb oraz opinii równych środowisk na temat nowego rozporządzenia unijnego

Posted in Ochrona danych

Zgodnie z dyrektywami unijnymi pełna elektronizacja zamówień publicznych, w tym elektroniczna komunikacja wykonawców z zamawiającymi powinna zostać wdrożona do 18

Posted in Zamówienia

Na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zamieszczone zostały wskazówki dotyczące bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Zwraca się w nich na odpowiednie

Posted in Ochrona danych

Zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt. 6 w postępowaniu poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo

Posted in Zamówienia

Nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

Posted in Ochrona danych

  Tworząc Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępniali wykonawcom informacje, które były dla nich poufne i których rozpowszechnianie nie było

Posted in Zamówienia

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zasada ta jest

Posted in Zamówienia