§ Zamówienia i ochrona

by D90aar_i-a

Kolejnym uprawnieniem, którego realizację umożliwić musi osobie fizycznej Administrator Danych Osobowych (ADO) jest prawo do przeniesienia danych osobowych. Osoba fizyczna

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Kontynuując cykl artykułów poświęconych RODO dzisiaj omówienie jednego z obowiązków Administratora Danych Osobowych (ADO) jakim jest usunięcie danych osobowych osoby

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt  nowego rozporządzenia ws. średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Sąd Najwyższy opublikowała dwie uchwały, w których ustosunkował się do zagadnienia ochrony prawnej uczestników postępowania przetargowego. Uchwały zostały podjęte w

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Kontynuując cykl artykułów dziś bliżej omówię temat zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda osoby, której dane mają być przetwarzane stanowi

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście zamówień publicznych z reguły poruszana jest w kontekście zastrzegania treści oferty wykonawcy składanej w postępowaniu.  Ma

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Kontynuując cykl artykułów dotyczących przygotowania się Administratora Ochrony Danych (ADO) na rozpoczęcie stosowania nowych przepisów dziś omówienie bardzo istotnej kwestii,

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

Kontynuując rozpoczęty cykl artykułów dotyczących przygotowania się na rozpoczęcie stosowania RODO w dzisiejszym artykule przybliżymy bardziej obowiązek informacyjny jaki nakłada

Posted in Ochrona danych

by D90aar_i-a

KIO w ostatnim kwartale zajęło się rozstrzyganiem kwestii konsorcjum utworzonego przez wykonawców biorących udział w postępowaniu. Poniżej kilka omówienie tych

Posted in Zamówienia

by D90aar_i-a

Kolejny artykuł z cyklu ,,Przygotuj się na stosowanie RODO” poświęcony będzie Rejestrowi czynności przetwarzania danych osobowych. Obowiązek jego prowadzenia należy

Posted in Ochrona danych

Newsletter

FreshMail.pl